Despre

 

_____Arheologia a fost, de la bun început, un domeniu ştiinţific interdisciplinar, care s-a dezvoltat în strânsă legătură cu geologia cuaternarului, cu antropologia şi paleontologia, cu etnologia etc. Mai ales după cel de al doilea război mondial au apărut domenii interdisciplinare între arheologie şi diferite ramuri ale ştiinţelor naturii şi exacte, luând naştere ceea ce se numeşte, printr-un termen generic, arheometria (termen creat în 1958 de către profesorul Cristopher F.C. Hawkes, de la Universitatea din Oxford). În Europa Şi America au luat fiinţă, pe lângă universităţi, muzee sau instituţii academice, laboratoare si centre ştiinţifice de cercetare aplicata in arheologie. Unul dintre domeniile cele mai avansate ale arheometriei este arheofizica, cu rezultate remarcabile mai ales in prospectiunile arheologice si in dezvoltarea unor metode de datare (vezi: M. J. Aitken, Physics and Archaeologiy, Oxford, 1971; idem, Science-based Dating in Archaeology, London-New York, 1990; idem, Chronometric Dating in Archaeology, New York, 1997). Prin colaborarea cu stiintele geologice, geografice si biologice au luat fiinta domenii interdisciplinare, ca Arheologia mediului si a habitatului (Environmental Archaeology, Landscape Archaeology), Paleoecologie, Arheoetnobotanica, Paleoeconomie, Arheozoologie, Arheobotanica, Antropologie istorica, Paleopatologie, Paleodemografie, Arheologie funerara, iar prin imbinarea arheologiei cu etnologia si antropologia culturala s-au nascut Etnoarheologia si Arheologia sociala. Toate aceste domenii au astazi un statut bine definit, atat in programele de cercetare, cat si in proiectele didactice, de master si de doctorat, la toate universitatile de prestigiu din Europa si America (vezi: C. Renfrew, P. Bahn, Archaeology, Theories, Methods and Practice, London, 1996 si Archaeology Method and Theory. An Encyclopedia, Editor Linda Ellis, New York-London, 2000).
_____Prin Interarheo dorim ca si cercetarea arheologica romaneasca sa se alinieze la standardele actuale ale stiintei arheologice internationale. Astfel, am dezvoltat in cadrul Universitatii Al. I. Cuza din Iasi, pe baza valoroasei si indelungatei traditii de cercetare arheologica interdisciplinara, in acord cu o puternica structura de cercetare-dezvoltare deja existenta in cadrul Universitatii noastre, Platformei de formare si cercetare interdisciplianra in domeniul arheologiei – ARHEOINVEST, un nucleu puternic si viabil de cercetari interdisciplinare in domeniul arheologiei si a conservarii bunurilor de patrimoniu cultural, pornind de la premiza ca aceasta este directia ce s-a impus in momentul de fata in cele mai avansate scoli arheologice din lume, avand rezultate benefice in cresterea considerabila a acestei stiinte la reconstituirea istoriei.