servicii

 

Serviciil ST oferite prin proiectul Interarheo:
1. Cercetări arheologice non-distructive complexe, cu posibilitatea de a oferi date despre perturbatiile din sol pana la adâncimea de 20 m.
2. Datarea prin metoda C14 a descoperirilor arheologice.
3. Datarea prin metoda dendrocronologică.
4. Realizarea unei baze de date complexe de tip GIS pentru toate aspectele legate de siturile arheologice si monumentele istorice.
5. Cercetări arheologice subacvatice.
6. Cercetarea topografiei fundurilor apelor.
7. Determinari antracologice, dendrologice, botanice.
8. Investigaţii ştiinţifice complexe asupra bunurilor de patrimoniu.
9. Investigaţii ştiinţifice complexe asupra monumentelor istorice şi arhitectonice.
10. Calitatea apei în pânza freatică.
11. Fotografiere panoramică profesionala a siturilor arheologice şi a monumentelor istorice.


Accesul tertilor la acest proiect se face conform contractelor si conventiilor de colaborare stabilite cu partenerii respectiv beneficiarii analizelor.