ARHEOINVEST

Cercetare interdisciplinară în Arheologie

Platforma Arheoinvest desfășoară activități de cercetare și pregătire interdisciplinară în următoarele domenii:

Arheologie teoretică și metodologia Arheologiei;
Arheologie aplicată;
Geoarheologie;
Bioarheologie: Arheobotanică, Paleoantropologie, Arheogenetică;
Arheofizică;
Investigarea științifică a bunurilor de patrimoniu cultural.