Baza de cercetare arheologică
„Acad. Mircea Petrescu-Dîmbovița”

Cucuteni–Băiceni, jud. Iași

PREZENTARE

Beneficiind de interesul și de  sprijinul nemijlocit al Rectorului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof. univ. dr. Tudorel Toader și de implicarea și solicitudinea Primăriei comunei Cucuteni prin primarul Pamfilică Brânză, Baza de cercetare arheologică „Acad. Mircea Petrescu-Dîmbovița” din localitatea Băiceni (com. Cucuteni, jud. Iași) a apărut la inițiativa cercetătorilor (arheologi) ai Centrului Arheoinvest (ICI – UAIC) și ai Facultății de Istorie (conf. dr. Vasile Cotiugă).

Înființarea bazei a fost aprobată prin decizia Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în data de 19 martie 2020. În prezent, se află în proces de organizare, atât la nivel de infrastructură (amenajarea și modernizarea clădirii), cât și la nivel administrativ (conducere și personal de întreținere).

BAZA MATERIALĂ

Baza de cercetare arheologică, înființată în fosta Școală Generală Băiceni (cu terenul aferent) se întinde pe o suprafață totală de 3250 m2, din care aproximativ 350 m2 sunt ocupați de clădire. Aceasta din urmă este construită pe un singur nivel, cu un pod nemansardat, trei camere, trei holuri, o debara și două pridvoare.

Se preconizează ca, în viitorul apropiat, baza să dispună de o serie de facilități pentru cercetare și activități practice: spațiu multifuncțional pentru activități diverse (prelegeri, conferințe, workshop-uri etc.), spațiu administrativ și pentru depozitare (echipamente și material arheologic), spațiu de cazare (aproximativ 30 de locuri), dar și de dotări tehnice (foraje pentru apă, rezervoare de apă, centrală termică pe gaz, magazie, bucătărie, grup sanitar).

DIRECȚII DE CERCETARE

Activitatea principală a Bazei se va axa pe cele două mari direcții: cercetarea științifică și activitatea didactică, aflate în strânsă legătură.

Potențialul arheologic și istoric al zonei se constituie într-o adevărată „mină de aur”, atât pentru derularea unor proiecte de cercetare interdisciplinare coerente, pe termen mediu și lung, cât și pentru atragerea și formarea tinerilor studenți, masteranzi și doctoranzi în spiritul metodelor moderne de cercetare în arheologie.

Obiective de cercetare
 • Caracterizarea densității de locuire și de frecventare a siturilor preistorice din zonă, cu atenție specială asupra celor aparținând culturii Cucuteni.
 • Conturarea planimetriei și a evoluției interne a așezărilor eneolitice prin prospecțiuni magnetometrice și cercetarea exhaustivă a unor noi complexe de locuire aparținând culturii Cucuteni.
 • Nuanțarea tabloului cronologiei interne a culturii Cucuteni prin datarea radiocarbon a complexelor antropice investigate.
 • Prelucrarea și analiza complexă și interdisciplinară a tuturor categoriilor de materiale arheologice descoperite prin săpături.
 • Înțelegerea caracteristicilor solului natural și a stadiului de evoluție pedogenetică în raport cu stratigrafiile complexe ale siturilor arheologice.
 • Înțelegerea mecanismelor de ocupare şi utilizare a mediului în Preistorie.
 • Integrarea în colectiv și formarea interdisciplinară a unor tineri specialiști.
Colaborări
 • Departamente și Centre de Cercetare cu specific interdisciplinar din cadrul Universității
 • Institutul de Arheologie al Academiei Române – Filiala Iași
 • Muzeul de Istorie din cadrul Complexului Muzeal Național Moldova Iași
Practică studențească

Din punct de vedere didactico-științific, facilitățile oferite de bază și potențialul zonei, propice desfășurării unor asemenea activități, vor permite în fiecare an desfășurarea unor aplicații de teren specifice prevăzute în cadrul programelor de licență, master și doctorat ale UAIC:

 • Licență Istorie – disciplina „Civilizații preistorice și antice pe teritoriul României” – Facultatea de Istorie;
 • Licență Istorie – disciplina „Introducere în arheologie” – Facultatea de Istorie;
 • Master Arheologie, civilizație și artă antică – disciplina „Arheologie Experimentală” – Facultatea de Istorie;
 • Master Arheologie, civilizație și artă antică – disciplina „Aplicații GIS în arheologie” – Facultatea de Istorie;
 • Master Arheologie, civilizație şi artă antică – disciplina „Teorie şi practică în arheologia contemporană” – Facultatea de Istorie;
 • Master Geomatică – disciplina „Aplicații GIS/Remote Sensing în geoarheologie” Facultatea de Geografie și Geologie;

Arheologie experimentală în scop didactic — Povestea a două cuptoare (iunie 2020)