Results dissemination

Articles published in ISI indexed journals

Articles published in BDI indexed journals

Book chapters

  • Simina Stanc, Valentin Radu, 2013. Exploatarea resurselor animale de către locuitorii aşezării de la Niculiţel (cultura Babadag): date arheozoologice. In – Din preistoria Dunarii de Jos. 50 de ani de la inceputul cercetarilor arheologice la Babadag (1962-2012) (eds. Ailincai S., Tarlea A., Micu C.), Editura Istros, Braila, 495-502 (ISBN 978-606-654-072-8).
  • Simina Stanc, Sorin Cristian Ailincai, 2013, Studiul preliminar asupra unui eşantion faunistic provenit din situl de la Babadag (cultura Babadag) / Preliminary Study of a Faunal Sample from Babadag Site (Babadag Culture). In – Din preistoria Dunarii de Jos. 50 de ani de la inceputul cercetarilor arheologice la Babadag (1962-2012) (eds. Ailincai S., Tarlea A., Micu C.), Editura Istros, Braila, 503-510 (ISBN 978-606-654-072-8).
  • Boghian Dumitru, Enea Sergiu-Constantin, Lazanu Ciprian-Cătălin, Bejenaru Luminița, Stanc Simina, Vasilache Viorica, Sandu Ion, Tencariu Felix-Adrian, Asăndulesei Andrei, 2013, Rezultate preliminare ale investigaţiilor interdisciplinare din situl de la Tăcuta-Dealul Miclea-“Paic” (jud. Vaslui). In – “In Memoriam Liviu Măruia” (eds. Stavilă A., Micle D., Cîntar A., Floca C., Forțiu S.), Szeged, JATEPress Kiadó, 487-508 (ISBN 978-963-315-153-2).
  • Simina Stanc, Luminiţa Bejenaru, Mariana Popovici, 2013. Biometric separation of domestic pig (Sus scrofa domesticus) and wild boar (Sus scrofa ferus) remains identified in sites of the second millennia AD from South-Eastern Romania. In V. Cotiugă and S. Caliniuc (eds.), Interdisciplinary Research in Archaeology. Proceedings of the Second Arheoinvest Congress, 7–9 June 2012, Iaşi, Romania, BAR International Series, Oxford, Archaeopress, 2013, ISBN 978 1 4073 **** * (under press)
  • Mariana Popovici, Simina Stanc, Luminiţa Bejenaru, 2013. The pig (Sus scrofa domesticus) in Chalcolithic settlements from Eastern Romania: a morphometric approach. Interdisciplinary research in archaeology. In V. Cotiugă and S. Caliniuc (eds.), Interdisciplinary Research in Archaeology. Proceedings of the Second Arheoinvest Congress, 7–9 June 2012, Iaşi, Romania, BAR International Series, Oxford, Archaeopress, 2013, ISBN 978 1 4073 **** * (under press).
  • Simina Stanc, George Nutu, 2013. Animal resources exploitation in the roman settlement from Niculiţel: archaeozoological data. In V. Cotiugă and S. Caliniuc (eds.), Interdisciplinary Research in Archaeology. Proceedings of the Second Arheoinvest Congress, 7–9 June 2012, Iaşi, Romania, BAR International Series, Oxford, Archaeopress, 2013, ISBN 978 1 4073 **** * (under press).

Presentations delivered at scientific gatherings

7th World Archaeological Congress, Dead Sea – Jordan, January 13-18, 2013

Environmental and Archaeological Science Conference AEA & UKAS 2013, Cardiff University, 11th-14th April 2013

  • Simina Stanc, Luminita Bejenaru, Mihaela Iacob — Landscape and subsistence reconstruction for Ibida settlement (IVth-VIth centuries, Dobrudja, Romania)

9th meeting of Worked Bone Research Group, Henan Administration of Cultural Heritage, and the Henan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology in Zhengzhou City, Henan province, China, 14-20 April 2013.

XIXe Colloque du GMPCA, 22–26 AVRIL 2013 Caen, Université de Caen Basse-Normandie – France

The fifth international conference of the ICAZ Animal Palaeopathology Working Group, 31 May –  2 June 2013, University of Stockholm, Sweden

Third Arheoinvest Congress, Interdisciplinary research in Archaeology, 6-8 June 2013, Alexandru Ioan Cuza University, Iasi, Romania

19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 4-8 septembrie 2013, University of West Bohemia, Pilsen, Republica Cehă

AEA (Association for Environmental Archaeology) Autumn Conference, Social space and environment: landscape reconstruction in environmental archaeology, 27-29 septembrie 2013, Kiel University, Germania.

Sesiunea ştiinţifica a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (ediţia a XXIII-a), Chisinau.  Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Republica Moldova, 3 octombrie 2013

  • Monica Luca, Simina Stanc — Diversitatea genetică a unor suine din perioada calcolitică de pe teritoriul României evidenţiată cu ajutorul ADN mitocondrial (programme)

A XLVI Sesiune  Internaţională a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa. Pontica. 3-4 octombrie 2013

  • Ștefan Honcu, Simina Margareta Stanc — Descoperiri recente în așezarea rurală de la Niculiţel. Ceramica de bucătărie şi datele arheozoologice (programme)

V International Symposium of Ecologists of the Republic of Montenegro (ISEM5), Tivat, 2-5 octombrie 2013.

The Fifth Annual Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum (CZGA 2013), 20-23 November 2013, “Ion Heliade Rădulescu” Amphitheatre of the Romanian Academy, Bucuresti

Simpozionul National Arheovest — Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie, ediția I: In Memoriam Liviu Măruia, Universitatea de Vest, Timișoara, 7 decembrie 2013

Simpozionul Antichitatea tarzie in arealul Daciei rasaritene (sec. II-IV d. Hr.), 30 octombrie,  Academia Romana, Filiala din Iasi.